Available courses

Course image Informatika Kelas X
Mata Pelajaran

Selamat datang di Mata Pelajaran Informatika kelas X Tahun Pelajaran 2023-2024.


Course image P5PRA-2
Mata Pelajaran

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil Alamin dengan Tema Bangunlah Jiwa dan Raganya.

Course image MATEMATIKA - Sukardi
Mata Pelajaran

Sebagai media pembelajaran matematika di  MAN 9 Jakarta Timur  yang berisi materi pelajaran matematika kls X - XII beserta kumpulan soal serta pembahasan untuk setiap kompetensi dasar yang mengacu pada capaian pembelajaran matematika . Juga menjadi sarana dalam penugasan maupun penilaian harian mata pelajaran matematika baik formatif maupun sumatif .